Estatutos del centro Laurak-Bat : sancionados en la asamblea general del 3 de diciembre de 1921 y modificados... = Laurak Bat biltegiaren araudiak : indargotua 1921'garren lotazill 3'ko guzien batzarrean, eta aldatua...

Control number: 17648 Book
Main author: Laurak-Bat (Buenos Aires)
Language: Basque
Published: Buenos Aires : [s.n.] , 1956
Physical description: 31 p. ; 18 cm
Subjects: